TJENESTER

LØNN

Hva må man kunne for å betale lønn?

Lønnsområdet er for mange en utfordring med mange lover og regler å forholde seg til. Vi hjelper deg med hele prosessen: 

  • Registrering av lønn, innberetning av lønn, utsendelse av lønnslipper og utbetaling av lønn
  • Pliktig innlevering av A-melding hver måned
  • Terminoppgaver for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
  • Årsoppgaver
  • Sykefraværstatistikker
  • Andre offentlige rapporter/statistikker
  • Bistand ved utarbeidelse av ansettelsesavtaler

Vi bruker Hult & Lillevik lønn som er det programmet med flest brukere i Norge. Programmet kan integreres med de fleste leverandører av ERP og tidssystemer. 

BUDSJETTERING

Trenger du hjelp med å sette opp budsjett?

Vi kan bistå med å sette opp budsjett basert på din informasjon.

Hva er et budsjett?

Et budsjett er en fremstilling av hva en bedrift forventer å få i inntekter og kostnader i løpet av en periode, som for eksempel et helt regnskapsår. Et budsjett gir et uttrykk for virksomhetens målsetting da det sies å være en plan for bedriftens krone-bruk. Budsjettet bør bestå av realistiske planer som kan bidra til at inntekter og kostnader gir et overskudd, og ikke omvendt. Dokumentet skal også hjelpe deg å fordele de ressursene virksomheten har til rådighet på en smart måte som lønner seg for din bedrift. 

Når bør en utføre budsjettarbeidet?

Små bedrifter kan ha et budsjett klart bare få uker før nyttår, mens større bedrifter bør starte tidligere på høsten og ha et budsjett klart to-tre måneder før året starter. 

Dersom du trenger hjelp til å sette opp et budsjett, kontakt en av våre konsulenter i dag.

REGNSKAP

Har du kontroll på regnskapet ditt?

Vi bistår med løpende bokføring av regnskap. Ønsker du papirløst regnskap så er heller ikke det et problem. Via Visma Business og dokumentsenter kan vi spare både tid og papir samtidig som du hele tiden har et oppdatert regnskap. Det finnes mange løsninger som vi kan skreddersy den enkelte kunde. Ønsker du å betale selv, eller ønsker du at vi skal gjøre det? Alt er mulig.

Mange ønsker i dag å føre regnskapet selv. Det finnes mange nettbaserte regnskapssystem. Vi bistår gjerne som regnskapskonsulent om du velger en slik løsning. Da bistår vi med hjelp til bokføringsarbeidet til du er trygg på oppgaven selv.

Hva er et regnskap?

Et regnskap er en oversikt over virksomhetens bokføring for en gitt periode som viser bedriftens økonomiske stilling i slutten av den perioden, og inneholder gjerne et resultatregnskap og en balanse. Resultatregnskapet viser overskudd og underskudd som en bedrift har hatt i perioden, mens balansen er en oversikt over bedriftens eiendeler, inkludert deres gjeld og egenkapital. Det finnes månedsregnskap, kvartalregnskap og halvårsregnskap, men det mest vanlige er et årsregnskap som tar for seg inntekter og utgifter i et helt kalenderår.

Kontakt en av våre konsulenter i dag, så hjelper vi deg med dette.

ÅRSOPPGJØR

Trenger du hjelp med årsoppgjøret?

Da har du kommet til rett sted. Skatt er et komplisert område. Våre kompetente medarbeidere kan bistå med utarbeidelse av årsregnskap og andre nødvendige ligningspapirer. Årsregnskapet settes opp i samsvar med gjeldende standard; God regnskapsskikk. Ligningspapirene utarbeides ved hjelp av Maestro Årsoppgjør.

Hva er et årsoppgjør?

Årsoppgjør er en oversikt over bedriftens regnskap som viser bedriftens økonomiske stilling etter et år i drift. Årsoppgjøret blir utført i slutten av regnskapsåret og er et dokument som blant annet inneholder resultatregnskap, balanse og i flere tilfeller en årsberetning. Årsoppgjøret bestemmer hvor mye en bedrift må skatte hvert år, og for å gjennomføre et årsoppgjør må bedriften først lage en selvangivelse med en næringsoppgave og andre ligningspapirer. Dette kan vi hjelpe deg med.

Forskjellige typer årsoppgjør

Basert på hvilken virksomhet du har, kan det være ulike måter å føre et årsoppgjør på. Årsoppgjør for enkeltpersonforetak og årsoppgjør for aksjeselskap for eksempel, utføres på ulike måter. Heldigvis vet vi i ProSjekt Regnskap hva som bør inkluderes for hver enkel bedrift, slik at du slipper.

Ta kontakt med en av våre konsulenter i dag.

SKATTERÅDGIVNING

Hvordan skatter man innenfor lovverket?

Med medarbeidere som har flere års erfaring fra Skatteetaten og som revisor kan vi også tilby skatterådgivning.
Det finnes utallige regler innen for skatt og avgift som kan være vanskelige å sette seg inn i. Vi jobber tett med våre klienter, kontrollerer deres skatt og følger opp saken med skattemyndighetene dersom det skulle vært noe som ikke stemmer.

En god skattestrategi lønner seg alltid

Med en planlagt, gjennomtenkt og langsiktig skattestrategi som tilpasser seg regelverket, er det fult mulig å få redusert skatt både for privatpersoner og bedrifter.

Har du spørsmål om skatt?

Kontakt en av våre konsulenter i dag, så finner vi ut av det sammen.

ØKONOMISK RÅDGIVNING

Trenger du hjelp med økonomiske beslutninger?

Trenger du hjelp til å vite hvilke økonomiske beslutninger du skal ta? Vi kan bistå det med råd på veien slik at du enklere vil se de ulike mulighetene du har og kan forstå konsekvensene av de ulike valgene du tar.

Generasjonsskifte

Et generasjonsskifte i en bedrift kan være et stort skifte for eierne såvel som selve virksomheten. Vi hjelper til med rådgivning som legger tilrette for et trygt og riktig skifte mellom generasjoner. Det er i mange tilfeller store verdier som er involvert, og vårt generelle råd er å være tidlig ute med planleggingen.

Arv

Ved arv er det verdier som er resultat av et langt liv som skal fordeles videre til neste ledd. Vi jobber tett med både familier og enkeltpersoner i å planlegge og gjennomføre et godt skifte. Et skifte som både ivaretar den enkeltes ønsker, men som også gjør det riktig ift. juss og skatt.

FIRMASTIFTELSER

Skal du starte et nytt firma?

Ved hjelp av Altinn-portalen bistår vi deg gjerne med stiftelse av alle typer selskap.

Valg av selskapsform - ENK, AS, DA eller ANS?

Det finnes en rekke ulike selskapsformer en kan velge. Men vær obs på at valget du tar har betydning for hvordan du kan drive i lang tid. Vi hjelper deg i å velge den selskapsformen som passer for den virksomheten du ønsker å ha. Ta en telefon til i dag så setter vi oss ned over en kopp kaffe for en prat.

Stifelse av selskap

Det å starte et aksjeselskap eller andre selskapsformer, har klare krav til hva som må være med. Du trenger kanskje også å få laget en aksjonæravtale? Vi gjør dette enkelt for deg. Vi lager enkelt de papirene du trenger for å få virksomheten på plass. Alt gjøres naturligvis digitalt, og vi kan også gjøre alt klart slik at det eneste du trenger å gjøre, er å signere i Altinn.

Kom i kontakt med en av våre konsulenter i dag.

KONTAKT OSS

Utviklet og designet av Vecora AS